Zezwolenia transportowe

Zezwolenia do transportu

Przejazd pojazdu ponadnormatywnego wymaga odpowiedniego zezwolenia

Każdy przejazd pojazdu ponadnormatywnego wymaga zdobycia odpowiedniego zezwolenia. Wieloletnie doświadczenie w branży transportu specjalistycznego oraz znajomość przepisów prawnych określających warunki dotyczące realizacji takiego transportu pozwala nam oferować usługę pozyskiwania wszystkich niezbędnych zezwoleń na transport ponadnormatywny.

Wyróżnia się siedem kategorii zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych. Poszczególne kategorie uwzględniają takie parametry pojazdów jak wymiary, masę całkowitą, nacisk na osie. Ponadto zezwolenia określają drogi, którymi może poruszać się pojazd nienormatywny oraz czas, na jaki są wydawane.

Każde zezwolenie wydawane jest przez właściwy organ. W zależności od przyznanej kategorii może je wydać starosta, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad lub w przypadku wjazdu na teren Polski pojazdu z zagranicy – naczelnik Urzędu Celnego. Przewóz ładunków przez granice innych krajów wymaga zezwoleń wydawanych przez organy właściwe dla kraju, przez który ten transport ma się odbywać. Organizujemy zdobycie zezwoleń w wielu krajach takich jak: Polska, Niemcy, Czechy, Litwa, Łotwa, Estonia, Austria, Szwecja, Dania, Finlandia, Norwegia, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Francja, Hiszpania, Holandia, Węgry oraz Wielka Brytania.

20220502 145519

Przygotowujemy zezwolenia do transportu

Legalny i bezpieczny transport

Przewóz ładunków o niestandardowych wymiarach jest w pełni legalny tylko w przypadku uzyskania niezbędnej dokumentacji, którą uwzględniają przepisy polskiego i międzynarodowego prawa. Brak odpowiedniego zezwolenia to naruszenie prawa, które powoduje poważne konsekwencje, w tym wysokie kary pieniężne.

Decydując się na skorzystanie z naszych usług, otrzymują Państwo gwarancję ich realizacji zgodnie ze wszystkimi aktami prawnymi regulującymi zasady przejazdów pojazdów nienormatywnych.

Sprawdź inne usługi

Usługi Mito Logistic

Pilotarz Ponadnormatywny

Zapewniamy profesjonalną eskortę transportów ponadnormatywnych własną flotą pojazdów pilotujących.

Budownictwo Drogowe

Dostosowywanie elementów infrastruktury drogowej dla przejazdów pojazdów przekraczających standardowe parametry.

Obsługa Logistyczna Farm Wiatrowych

Kompleksowa obsługa farm wiatrowych. Udział i wsparcie klientów już w okresie dewelopowania, doradztwo, udział w kontaktach z inwestorami do serwisowania i montażu.

Obsługa Logistyczna Projektów

Zapewniamy naszym partnerom komfortowe powierzchnie biurowe.